Photography

       


Judith Meus

November 21, 1981 ~ December 29, 2018 (age 37)

Judith Méus te fèt nan komun batis nan jou kite 21 Novembre nan ané 1981, nan yon fanmi ki ta pral genyen nou 4 pitit, premye a sete waneck meus di Marc joseph ki t mouri nan yon tèrib aksidan, epi mwen men m ki se wisler dezyem pitit, aprèsa tap vi n genyen Judith epi katriyem pitit ki se wanel. Judith te lekol ayiti nan sè salesienne, epi colèj evangelik baptist de la fratènite li t ale nan lekol profesyonèl kote li te aprann fè chevé ak zong lè li t rantre Etats-unis li te ale nan Westside Technical. Judith te fè maladi kansè ki ap fè anpil ravaj nan mond la. Li te soufri anpil avan li rann dènye soupi li. Judith se yon moun ki te dosil, sèviab, e respekte moun. Li te renmen fè cheve é fè Manje. Depi li ap fe manje li toujou rele nou kote nou ye men manman m ap fe manje.

Aprè anpil soufrans, le Samedi 29 Décembre 2018,

Judith Meus rann dènye soupi li è li al jouin Bondye ki se Grand Maître la.

 

Judith mouri kite

Pitit li: Tracy Senatus ki pral genyen 4 tran è pitit gason li Jayden Senatus ki  pral genyen 2 zan

Manman li : Yolene Orisme

Frè li : Wisler et Wanel Meus

Li kite deyè 8 nevé ak niès anpil, kouzen avèk anpil kouzin é anpil lot fanmi ak zanmi ki affecté par deuil sa.

Li alè lap mankè nou paskè sè tè yon sel sè a nou tè genyen kounya sè sel nou dè a ki rètè.

Adieu Ma Soeur Bon Voyage Que Ton Ame Repose En Paix !

© 2019 Pax-Villa USA Funeral Homes. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS