Photography

       


Vitaleme Aladain

June 15, 1966 ~ February 25, 2018 (age 51)


Vitaleme Aladain, te fet en Haiti, 15 Juin 1966 nan St. Louis du Sud. Li fe primier nan l’Ekole National de St. Louis du Sud. Li fe seconde nan I’Ekole Aquin en Haiti. Li se yon moun ki pa janm gen problem ak oken moune, li se yon moune ki saj, li se yon moune ki gentil avek tout moune. Li se yon bon papa ki toujou kiye pou pitit li. Mwen pa konin ki sa mwen ta di anko pou jan li te bon pou fanmille an. 
Mwen pap janm ka blye li, se yon moune ki sousye ak tout moune. 
Le Dimanche 25 Février, 2018 Vitaleme kite nou
Pou alle lakay Grand Maitre la.
Fanmi ki partage memoire li se:
Madanm li: Vena Herard
Pitit li: Minoucheka Aladain, Venelle Aladain, Pitel Aladain
Diana Aladain, Beatrice Aladain, Danisha Aladain, Ashline Aladain 
Rest fanmille li: Izemonie Aladain, Jean Vilbrain Aladain, 
Louizius Aladain, Bertha Aladain, Jilina Aladain, Ceriese Aladain, 
Mertulnor Gabelus, Josline Aladain, Larose Aladain, Peleme Aaladain,
Loubite Aupon, Dieufe Carinau, Maguerite Aladain, Lanose Aladain, Dioner Aminvil avek lot fanmi et zanmi ki affecte par deuil sa.
Nou souhaite kondoleans ak tout lot fanmille
Ak zanmi ke nou pa gen chans cite.

© 2019 Pax-Villa USA Funeral Homes. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS