Photography

Sait Vil Saint Guerrier

April 6, 1951 ~ October 16, 2023 (age 72) 72 Years Old

Sait Vil Saint Guerrier Obituary

Saint Vil Saint Guerrier fèt nan lane 1951 yon dat 6 Avril, nan zon Valiè Komin Pèch. Li se premye pitit nan yon fanmiy 4 timoun. Manmanl te rele Decilia Mars, papal te rele Saintvilus Guerrier. Li ten gen yon frè ak de sè.; Jeantilus Guerrier, Amelia Guerrier ak Elianne Guerrier ki malerezman  mouri deja.

Saint Vil Saint grandi nan zon Valiè e se la li te komanse etid primèl al fini nan zon Tèrye Rouj. Se la li ta pral rankontre ak dam sa ki rele Marie Lourdes Benjamin, li ta pral marye avèl nan lane 1973 e bay nesans a 5 pitit: Glenigue Guerrier, Lourdie Guerrier, John Wesley Guerrier, ak Markenson Guerrier, e Guerline Guerrier premye piti li ki mouri.Saint Vil Saint ak madanm li te adopte yon lot pitit ki se Sammuel Dormelus e anfen Junior Bruno ki se pitit madanm li siw pa konnen wap panse se porop pitit li poul janl viv ak li.Saint Vil Saint son nonm ki karismatik, bon, charitab, loyal e obeisan, ki wè la vi yon lot jan. Frè Saint jan yo bal ti non sa pa gen lanmou pou tèt li, men li ofri moun, zanmi ak fanmi li. Kèk fwa li bliye prop tèt li poul satisfè lot moun.Frè Saint se yon nonm ki renmen Bondye e renemen travay Bondye. Li pa dako ni  kanpe ni chita low tande se zafè legliz. Li ta bay tout sal pwosede pou bagay Bondye mache byen. Si yon moun ap viv kot Frè Saint li bow anvi viv; li toujou vle bay konsèy, li toujou vle edeFrè Saint son ero, son solda, son lidè, yon poto pa gen mo ou ka jwen vre pouw kalifye yon nonm konsa.Ke Bondye resevwal e bay fanmil fos ak kouraj pou viv momam difisil sa.

Friends and family have shared their relationship to show their support.
How do you know Sait Vil Saint Guerrier?
We are sorry for your loss.
Help others honor Sait Vil's memory.
Email
Print
Copy

Services

Open Viewing
Saturday
October 28, 2023

9:00 AM to 10:00 AM
Bethel Assembly of God
1225 West Maine St
Immokalee, FL 34142

Funeral Service
Saturday
October 28, 2023

10:00 AM
Bethel Assembly of God
1225 West Maine St
Immokalee, FL 34142

Interment
Saturday
October 28, 2023

Lake Trafford Memorial Gardens
1155 Little League Road
Immokalee, FL 34142

SHARE OBITUARY

© 2023 Pax-Villa USA Funeral Homes. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS | Terms of Use | Privacy Policy | Accessibility